News

Photo: Performances by Shoji Kameda

and Isabel Romeo biedma,

May 2017

CONTACT US

Taiko Shin Kai

Apelsinvägen 62

SE-741 31 Knivsta

Sweden

+46-73-757 23 52

 

info@taikoshinkai.com

 

 

Copyright © 2014-2017 Taiko Shin Kai