Contact Us

Taiko Shin Kai

Contact Us

 
 
 
 
 


Apply to our taiko workshops here.

CONTACT US

Taiko Shin Kai

Apelsinvägen 62

SE-741 31 Knivsta

Sweden

+46-73-757 23 52


info@taikoshinkai.comCopyright © 2014-2020 Taiko Shin Kai