Taiko Performances: Taiko Flow - Fire Show at Ängbyfacklan 2018 in Knivsta, Sweden

Taiko Shin Kai

Taiko Performances: Taiko Flow - Fire Show in Knivsta

On February 8th, 2018, Taiko Shin Kai performed together with Hikari Taiko and Stockholm Flow at Ängbyfacklan, an annual event at Ängbyskolan in Knivsta, Sweden.


The Fire Show were captured on film: Fire Show performed by Stockholm Flow and Taiko Shin Kai on drums.CONTACT US

Taiko Shin Kai

Apelsinvägen 62

SE-741 31 Knivsta

Sweden

+46-73-757 23 52


info@taikoshinkai.comCopyright © 2014-2019 Taiko Shin Kai